Programa

Inspiration comes of working every day.

Dijous 25 de novembre de 2021

9.30 hores

Acreditacions

10.00 hores

Inauguració del congrés

10.30 hores

II.- Visió de la Unió Europea sobre la mediació i els altres sistemes de resolució de conflictes

12.00 hores

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

12.30 hores

III.- Exposició de motius de les reformes legislatives en tràmit sobre mediació // Exposició de motius i situació de l’Avantprojecte de llei  de mesures d’eficiència processal

13.00 hores

IV.- Protocol de derivació entre advocacia i persones mediadores (taula rodona)

14.00 hores

DINAR DE TREBALL

Hotel Atenea Port

16.00 hores

V.- QUATRE TALLERS SIMULTANIS (els títols els confirmaran els ponents)

TALLER 1: Quina imatge té la societat de la persona mediadora?

Català

Presencial

TALLER 2: Pendent de determinar

Castellà

Presencial

TALLER 3: Mediacions virtuals: tècniques específiques

Castellà

Línia

TALLER 4: La mediació dins les forces de seguretat (taula rodona)

Català

Presencial / Línia

17.45 hores

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

18.15 hores

VI.- CONFERÈNCIES

Conferència ILínies mestres d’acció per fomentar la mediació i les ADR

Conferència IIBones pràctiques de mediació al Consorci Sanitari del Maresme

20.30 hores

 SOPAR DEL CONGRÉS (opcional)

Hotel Atenea Port

 

Divendres 26 de novembre de 2021

9.00 hores

VII.- La mediació en el procediment contenciós administratiu: present i futur

 

10.00 hores

VIII.– Màrqueting i mediació i ADR: què necessitem?

 

11.00 hores

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

11.30 hores

IX.- Mediació mercantil i mediació concursal: present i futur

 

11.30 hores

X.- Conclusions de les conferències, vídeo resum i cloenda del congrés

 

Mª. Eugènia Gay Rosell

Marta Martínez i Gellida

La metodologia emprada en aquest congrés per a l’aprenentatge de tots els continguts està basada en el model de formació contínua.

Els coneixements s’adquireixen mitjançant l’assistència a les conferències i la participació en els tallers.

Visualització de les conferències per part dels assistents en línia:  és obligatòria la visualització íntegra de totes les sessions comunes i un dels tallers simultanis per obtenir el certificat d’assistència.

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells congressistes que hagin acreditat l’assistència a tot el congrés o la visualització de totes les conferències i un dels quatre tallers simultanis.

Aquest certificat acredita la formació continuada de tretze hores en mediació davant el Centre de Mediació de Catalunya.

El Consell de l’Advocacia Catalana es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa. Darrera modificació 10.8.2021