III Congrés de Mediació i ADR
Programa

Inspiration comes of working every day.

Dijous 25 de novembre de 2021

9.00 h

Acreditacions

10.00 h

Inauguració del Congrés

lourdes-ciuro

Consellera de Justícia

Hble. Sra. Lourdes Ciuró

FOTO SG

Secretària general de la UAB

Sra. Esther Zapater

Presidenta-17.6.2021-scaled

Presidenta

Mª Eugènia Gay Rosell

Maria_Pastor_1

Degana del Col·legi d’Advocats de Mataró

Sra. Maria Pastor Santana

Alcalde de Mataró

Sr. David Bote Paz

rosalia ayala

Magistrada i presidenta de la GEMME

Sra. Rosalía Fernández Alaya

marta-martinez-gellida_1

Degana i presidenta de la Comissió de Mediació i ADR del Consell de l’Advocacia Catalana

Excma. Sra. Marta Martínez Gellida

10.30 h

II.- Visió del Consell d’Europa sobre la mediació i els altres sistemes de resolució de conflictes.

The promotion of mediation within the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe.

12.00 h

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

12.30 h

III.- Actualitat legislativa estatal en matèria de mediació i ADR. Les disposicions legislatives en tràmit, exposició de motius, objectius i compromisos del Govern en aquestes matèries

13.00 h

IV.-  Situació legislativa de la mediació i la seva implementació en la societat, en els procediments judicials i en la formació dels professionals. Visió del professional no mediador. Protocol de derivació entre advocacia i persones mediadores.

 

Taula rodona amb:

 

14.30 h

DINAR DE TREBALL

Hotel Atenea Port

16.00 h

V.- QUATRE TALLERS SIMULTANIS

Tallers 1 i 2 presencials, Taller 3 únicament en línia, i Taller 4 presencial i en línia

 

TALLER 1¿Qué saben los estudiantes de la mediación? Aprendiendo de las nuevas generaciones.

Castellà

Presencial

TALLER 2Qui cuida a la persona mediadora? La importància de saber gestionar les nostres emocions per no cremar-nos i mantenir el focus.

Català

Presencial

TALLER 3Online dispute resolution (ODR): ¿Cómo emigrar la mediación de lo presencial a lo virtual?

Castellà

Línia

TALLER 4: Els protocols d’actuació en mediació als diferents cossos de seguretat.

Català

Presencial i Virtual

17.45 h

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

18.15 h

VI.- CONFERÈNCIES

Conferència I: Línies mestres de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació respecte de la Mediació. Resultats de l’aplicació de la modificació del CCC en matèria de mediació

Conferència II: MEDIACIÓ DINS L’ÀMBIT SANITARI. Presentació del projecte de mediació dins el Consorci Sanitari del Maresme

20.30 h

 SOPAR DEL CONGRÉS (opcional)

Hotel Atenea Port

 

Divendres 26 de novembre de 2021

9.00 h

VII.- La mediació al procediment contenciós administratiu: present i futur 

 

10.00 h

VIII.Màrqueting, comunicació i mediació i ADR: què necessitem?  

 

Sessió 1: Eines de màrqueting per a persones mediadores

 

Sessió 2: Xarxes socials i mediació i ADR. Quina repercussió pot tenir?

 

11.00 h

PAUSA CAFÈ

Hotel Atenea Port

11.30 h

IX.- Empresa i mediació: mediació mercantil, concursal i organitzacional

 

“Claus de la segona oportunitat”

““La mediació concursal i el seu futur””

“La mediació mercantil a l´àmbit empresarial”

“Coordinació Unitat Mercantil “

13.00-13.30 h

X.- Conclusions de les conferències, vídeo resum i cloenda del Congrés

Conclusions a càrrec de les persones relatores

 

Presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana

Presidenta de la Comissió de Mediació i ADR

La metodologia emprada en aquest Congrés per a l’aprenentatge de tots els seus continguts està basada en el model de formació contínua. 

Els coneixements s’adquireixen mitjançant l’assistència a les conferències i la participació en els tallers.

Visualització de les conferències per part dels assistents en línia: és obligatòria la visualització íntegra de totes les sessions comunes i un dels tallers simultanis per obtenir el certificat d’assistència.

Es lliurarà el certificat d’aprofitament als congressistes que hagin acreditat l’assistència a tot el Congrés (modalitat presencial) o la visualització de totes les conferències i un dels quatre tallers simultanis (modalitat telemàtica).

Aquest certificat acredita la formació continuada de tretze hores en mediació davant el Centre de Mediació de Catalunya.

El Consell de l’Advocacia Catalana es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.