Montserrat Purtí

 • Presidenta de la Comissió d’Advocats/des mediadors del Il.lustre  Col·legi de la Advocacia de Barcelona (ICAB).
  • Advocada. Doctoranda por la Universitat de Barcelona.
  • Mediadora des de 2003 en el àmbit intrajudicial i privat. Mediadora intrajudicial en el programa pilot impulsat  per la Direcció General de Dret  i  Entitats  Jurídiques en el àmbit judicial contenciós- administratiu
  • Assessora i facilitadora en famílies empresàries per  la gestió positiva del conflicte.
  • Fundadora PURTI LEGAL&ADR
  • Formadora en diverses Institucions, com FOMENT FORMACIO i ICAB.
  • API
  • Coordinadora a Catalunya, des de la  creació fins  2019, del PUNT NEUTRE DE PROMOCIÓ DE LA MEDIACIO a  Catalunya, grup de professionals impulsat pel  Grup  Europeo  de  Magistrats  per  la  Mediació (GEMME)

FORMACIÓ EMPRESARIAL I EN NEGOCIACÓ

 • Curs postgrau de Advocats de Empresa. Universitat Abad Oliba, primera promoció.
  • Curs  pel desenvolupament de  Directives. Dones en Consells  d’Administració, ICAB.
  • Theory and Tools of Harvard Negotiation Project, por CMI Interser, Harvard.
  • La cara humana de la negociació per CMI Interser, en  Harvard.

FORMACIÓ EN ODR I MEDIACIÓ MERCANTIL

 • Curs del ABC de la Resolució de Conflictes a distancia en el ámbit comercial. Col·legi de Mediadores de Xilè i ODR Llatinoamèrica.
 • Especialització en Mediació Mercantil,  primera promoció CAB.
 • En mediació d’assegurances  i  en matèria de consum en CEMICAB.
  • Com aplicar la mediació de forma eficient, amb Dwight Golan y Gary Friedman. Càmbra de Comerç de Barcelona.
  • Taller avançat  en Mediació Mercantil,  amb Dina Jansenson..
  • Taller de pràctica professional en mediació successió i empresa familiar ACDMA.
  • Taller sobre com abordar los conflictes en las empreses i organitzacions. ICAB

FORMACIÓ MEDIACION FAMILIAR I CIVIL

 • Mediació familiar (ICAB) comunitària I civil (CICAC)
  • Curs de Especialització de mediadors en el àmbit judicial familiar. Centro de Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Escola de la Administració Pública

FORMACIÓ EN PRACTIQUES RESTAURATIVES:

 • Tallers de pràctiques  restauratives i facilitació, nivell  inicial i  avançat,   JEAN SCHIMTZ,
  • Taller de reunions  grup familiar,  JEAN SCHIMTZ,