III Congrés de Mediació i ADR
Materials

Inspiration comes of working every day.

Documentació

En aquest apartat trobareu el material de les ponències realitzades al Congrés de Mediació 2021 (prèvia autorització).

Programa descargable

Protocol COVID

Amb la finalitat de garantir les mesures de seguretat sanitàries, és imprescindible que els assistents acreditin el certificat COVID digital de la UE. Aquest certificat és una acreditació que avala l’estat de vacunació de la persona i informa sobre si ha estat diagnosticada de COVID-19 o si té una prova diagnòstica negativa recent.

Si necessites més informació sobre el certificat COVID digital de la UE  i com obtenir-lo, disposes d’informació al Canal Salut de la Generalitat.

En el moment de la inscripció al Congrés podràs adjuntar el document, clicant aquí.

En cas que en el moment d’inscriure’t al Congrés, no adjuntis el certificat, l’organització et sol·licitarà que el mostris en el moment de l’acreditació, abans d’accedir a l’interior del recinte. Si no disposes del certificat COVID digital de la UE,  hauràs de mostrar el resultat negatiu d’una prova PCR efectuada dins les 72 hores prèvies a l’accés al recinte o el resultat negatiu d’un test d’antígens efectuat dins les 48 hores prèvies a l’accés al recinte. En cas que no disposis de cap d’aquests documents, al voltant del recinte on se celebra el Congrés hi ha farmàcies on podràs realitzar un test d’antígens (el personal de l’organització us n’informarà).

Finalment, també et sol·licitarem la signatura d’una declaració responsable amb el contingut següent:

DECLARACIÓ RESPONSABLE A SIGNAR PER ACCEDIR AL III CONGRÉS DE MEDIACIÓ I ADR 2021

 Els dies 25 i 26 de novembre de 2021 se celebra el III Congrés de Mediació i ADR. L’acte té lloc a Mataró.

Havent estat prèviament inscrit/a per assistir a aquest acte, DECLARO sota la meva responsabilitat:

  • Que he estat degudament informat/da de les mesures de seguretat sanitària per a la celebració de l’acte. 
  • Que en els últims 14 dies NO he estat identificat/da com a contacte estret d’un cas de COVID-19 confirmat o probable. 
  • Que en el moment actual NO presento cap dels símptomes habituals de la COVID-19 (febre, dificultat respiratòria o tos).

Tanmateix, m’OBLIGO a informar immediatament el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (al telèfon 934875068 o per correu electrònic a comunicacions@cicac.cat), si en els 14 dies posteriors a l’acte m’informen que he estat identificat/da com a contacte estret d’un cas de COVID-19, em diagnostiquen la COVID-19 o en presento símptomes.

La celebració del Congrés s’adaptarà a les mesures sanitàries vigents en el moment de la celebració.

 És imprescindible l’ús de mascareta en els espais interiors, amb l’excepció dels moments de refrigeri.

 INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), informem a la persona sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

  • Responsable: Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb CIF Q5856176B, domicili al carrer Roger de Llúria, núm. 113, 3r, 08037 Barcelona i adreça electrònica comunicacions@cicac.cat.
  • Delegat de protecció de dades:dpo@cicac.cat
  • Finalitat:coordinar les mesures sanitàries que cal aplicar en els actes presencials i gestionar les persones assistents i poder-ne fer el seguiment en cas de necessitat sanitària.
  • Legitimació:les dades són necessàries per protegir l’interès vital de la persona interessada o de terceres persones en la situació de pandèmia sanitària.
  • Conservació:les dades es conservaran durant el termini de 15 dies estrictament necessaris per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.
  • Destinataris:la persona responsable podrà comunicar les dades a les autoritats sanitàries en cas que així sigui requerida.
  • Drets:les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit a l’adreça del Consell o al delegat de protecció de dades dpo@cicac.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

· Reclamació: pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).