Eliseo Sierra

Professor agregat de dret mercantil a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2006 fins a l’actualitat, amb línies de recerca relacionades amb el dret marítim, les assegurances i el dret concursal. És autor de més de 150 publicacions (llibres, capítols, articles) i també és part de diversos projectes de transferència amb empreses privades.

Ha fet conferències sobre arbitratge i mediació comercial, metodologia de la investigació jurídica, dret aeri, dret marítim, assegurances i dret mercantil, i participa sovint en màsters i cursos postdoctorals organitzats per universitats tan espanyoles com estrangeres.

Anteriorment va treballar com a advocat mercantil en polèmiques d’assegurances, marítimes, transports, a part d’exercir també de jutge suplent en matèria civil a Barcelona.

Paral·lelament a la tasca de professor i investigador, ha coordinat durant diversos períodes el Departament de Dret Mercantil de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és secretari del Màster oficial en Dret Empresarial i subdirector del Màster en Dret dels Negocis, tots dos organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va ser secretari de la Secció Espanyola de l’Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), a Catalunya, SEAIDA-Catalunya duran el període 2008-2017 i actualment n’és el president. També és membre d’altres organitzacions com l’Asociación Española de Derecho Marítimo i la Asociación Española de Derecho Aerónáutico y Espacial i membre del Consell de Redacció de la Revista Española de Seguros.