Maria de Conceiçao Oliveira

Maria és advocada, àrbitra, mediadora i formadora en dret civil, dret mercantil, dret del consum i dret administratiu, i s’ha especialitzat en dret de la construcció i resolució de conflictes.

 Com a experta en mediació, l’any 2007 va esdevenir membre de la Comissió Europea per a l’Eficiència de la Justícia (CEPEJ), en particular, del grup de treball per a la qualitat de la justícia (CEPEJ-GT-MED). El 2017 va ser reelegida per participar en el segon període de la Comissió, durant el qual es va dissenyar el Mediation Development Toolkit, un paquet de propostes i recursos adreçats als estats membres i altres col·lectius interessats amb l’objectiu d’ajudar-los a desenvolupar l’ús de la mediació.

 Actualment, és experta en mediació en el CEPEJ-GT-QUAL.

 Ha participat activament en múltiples iniciatives promogudes pel Consell d’Europa i la CEPEJ, en què participen els estats membres, en concret, Croàcia, Bulgària, Kosovo, Letònia, Moldàvia, Polònia, la Federació de Rússia, Ucraïna i els països de l’Associació Oriental (EA).

Com a experta i formadora, també va participar en el projecte “Developing the use of mediation in civil disputes in Turkey” des del gener de 2015 fins al desembre de 2017 i actualment participa en el projecte “Promoting alternative dispute resolution in Turkey”, cofinançat per la Unió i el Consell d’Europa.

 Els anys 2007, 2019 i 2021 va ser nomenada membre del jurat del premi Crystal Scales of Justice.

 També és membre del Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb).