Advocada exercent amb bufet propi i dedicació preferent al dret de família. És membre de l’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA) i de l’Associació Catalana d’Advocats de Família (SCAF). Va exercir de vicepresidenta de la Mútua d’Advocats de Catalunya durant divuit anys.

Ha fet ponències a l’Escola Judicial de Barcelona, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en el Màster de Dret de Família del mateix col·legi, en el Postgrau de Dret de Família de la Universitat Pompeu Fabra, en congressos de mediació familiar i en el Postgrau de Dret Matrimonial a l’Institut d’Educació Contínua.

És autora de diferents articles en mitjans de comunicació generals i especialitzats.