És llicenciada en dret amb un màster en resolució de conflictes, experta en pràctiques restauratives i delegada nacional de la Societat Científica de Justícia Restaurativa (SCJR) a Catalunya. Ha publicat diverses obres sobre la mediació policial, la darrera porta per títol Mediación y Prácticas Restaurativas Policiales. Construyendo la Cultura de la Paz.


He estat policia durant més de 42 anys i actualment està jubilada. L’any 2007 va impulsar la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes UMIRC a la Comissaria de la Guàrdia Urbana de Reus. Des de llavors fins a la jubilació ha treballat com a policia mediadora realitzant mediacions, cercles i reunions restauratives en els casos que es presentaven a comissaria com ara casos comunitaris, de veïns, casos familiars entre pares i fills, violència filioparental i casos de joves o menors infractors en què els pares no volien posar denúncia, però sí que reclamaven una solució per part de la policia davant de constants baralles, agressions, conflictes pel Facebook o assetjaments, entre d’altres.