Daniel Teixidó Garcia

Sotscap de l’Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corportativa des de febrer de 2012. Responsable de la unitat formativa de la Mediació en la gestió policial del conflicte del curs bàsic de policies i d’altres cursos d’especialització i ascens a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). És llicenciat en Dret per la UNED i té un màster en mediació professional per la Universitat Pompeu Fabra, a més  postgraus i formacions d’especialització relacionades amb d’altres àmbits de la tasca policial.