Anna Llauradó Sabaté
Presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICA Lleida
Membre de la Comissió de Mediació del CICAC
Mediadora i advocada


Des de les comissions de mediació dels diferents col·legis de l’advocacia ens esforcem en la nostra tasca de difondre la mediació com a eina de resolució de conflictes. Defensem la mediació, però sempre entesa com un procés en el qual és necessària la participació activa dels advocats de les parts.

Tot i això, soc molt conscient de la manca de confiança, per molts companys, en aquest mètode de resolució de conflictes. Aquesta reticència la justifico en la desconeixença del seu funcionament i en la manca, encara avui dia, de la informació necessària. Tanmateix, és cert, que cada cop són més els companys que després de tastar la seva posició d’advocat de part en un procés de mediació, no només han sabut donar una resposta satisfactòria al seu client, sinó que també en surten satisfets.

Els professionals de la mediació vetllem perquè les parts tinguin l’assessorament degut. Estem convençuts que, per conformar una veritable i convençuda voluntat d’acords, és del tot necessari que les parts hi acudeixin degudament assessorades, paper aquest que correspon a l’advocat o advocada. El professional de la mediació necessita la participació activa en el procés de cada un dels advocats i advocades de les parts. El professional de l’advocacia ha de continuar assessorant els seus clients i continuar vetllant pels seus interessos, però ja no des d’una posició de confrontació, sinó des d’una posició d’apropament. I, acabat el procés de mediació, és als professionals del dret, a qui correspon donar forma jurídica als acords.

L’advocacia ha de veure la mediació com una nova eina útil amb uns valors afegits: la rapidesa enfront del col·lapse, el control enfront de la incertesa, el sortir-ne sempre guanyador enfront de la possibilitat de condemna, la veritable i perdurable resolució del conflicte enfront de la puntual resolució del cas en concret. La mediació és un nou recurs de què disposa l’advocacia en benefici dels nostres clients. La intervenció del professional mediador pot ajudar a descarregar aquella part emocional que en la majoria d’assumptes pot obstaculitzar l’acord.

La mediació no significa una pèrdua d’assumptes a tramitar ni una disminució d’ingressos, ans el contrari: un client satisfet a qui hem resolt un conflicte satisfactòriament i, sobretot, en el moment que ho necessita, ens agrairà la nostra professionalitat, el nostre saber bon fer i de ben segur recomanarà els nostres serveis.

I és per això que cal donar el valor que es mereix a la tasca activa de l’advocat en el procés de mediació. En la meva modesta opinió, cal reflectir aquest valor en el full d’encàrrec professional. El client ha de percebre des del primer moment que ens confia el seu assumpte, que l’advocat no és una figura aliena al procés de mediació. Cal que els advocats hi siguin presents de forma activa i acompanyant els seus clients, com a mínim, a la sessió informativa, i també, i molt important, a la sessió de tancament amb signatura o no d’acords.

Cal avançar, cal evolucionar d’acord amb cada un dels moments i circumstàncies que experimenta la societat. No val que s’identifiqui únicament l’advocat o advocada com aquell professional que ens defensarà en un procés judicial, sinó com el professional que, amb tots els mitjans i eines, ens ajudarà a trobar la millor i més ràpida solució al nostre conflicte.

Us animo a oferir aquesta via alternativa de resolució de conflictes a aquells clients que ho considereu adient. Benvolguts companys i companyes, cal tastar per opinar, i més ara, en el context judicial en què ens trobem. Crec que cal que l’advocacia faci un pas endavant i aposti fortament pels ADRs.

 


Clipping Premsa